logo z napisem logo

Zasady użytkowania

Poniżej przedstawiony Regulamin, nazywany też Warunkami Korzystania z usługi zobowiązuje użytkownika do stosowania się do warunków użytkowania zawartych w dalszej części regulaminu zatem prosimy o uważne przeczytanie całego dokumentu. Ponadto użytkownik korzystając z aplikacji wyraża zgodę na jej Warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, nie ma prawa do korzystania z usług oferowanych przez aplikacje. Uwaga! Użytkownik poprzez korzystanie z aplikacji zrzeka się prawa do przystąpienia do pozwu zbiorowego. FINDED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI.

1. Osoby uprawnione do korzystania z aplikacji

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą korzystać z usług oferowanych przez aplikację. Zgadzając się z Warunkami użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że:

  • Jest w stanie zawrzeć wiążącą umowę z Finded.
  • Nie jest skazany za przestępstwa na tle seksualnym i obyczajowym.
  • Będzie stosować się do niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów lokalnych, stanowych, krajowych oraz międzynarodowych.

2. Prawa udzielane użytkownikowi

Użytkownik akceptując warunki ma prawo korzystać z aplikacji i oferowanych przez nią usług oraz zobowiązuje się, że nie będzie kopiował, modyfikował, rozprowadzał ani sprzedawał aplikacji, chyba że dostanie naszą zgodę właścicieli Finded.

3. Prawa udzielane przez użytkownika

Usługi oferowane przez aplikację pozwalają użytkownikowi tworzyć treści, do których ten ma prawa. Jednak akceptując regulamin użytkownik udziela grupie Finded licencji na korzystanie oraz przetwarzanie tych treści. Treści udostępniane przez użytkowników mogą być zbierane w celu poprawienia działania aplikacji oraz ulepszenia istniejących usług. Dodatkowo, użytkownik daje zezwolenie na przeglądanie, usuwanie i modyfikowanie treści naruszających regulamin aplikacji. Użytkownicy mogą dzielić się sugestiami w celu poprawy działania aplikacji jednak powinni mieć świadomość, że mogą one zostać użyte bez żadnej rekompensaty na rzecz użytkownika.

4. Tworzenie treści

Usługi oferowane przez aplikacje pozwalają użytkownikowi tworzyć treści, do których ten ma prawa. Jednak akceptując regulamin Użytkownik udziela Grupie Finded licencji na korzystanie oraz przetwarzanie tych treści. Treści udostępniane przez użytkowników mogą być zbierane w celu poprawienia aplikacji oraz ulepszenia istniejących usług. Dodatkowo użytkownik daje zezwolenie na przeglądanie, usuwanie i modyfikowanie treści naruszających regulamin aplikacji. Użytkownicy mogą dzielić się sugestiami w celu poprawy działania aplikacji jednak powinni mieć świadomość, że mogą one zostać użyte bez żadnej rekompensaty na rzecz użytkownika.

5. Treści innych osób

Treści tworzone przez użytkowników oraz osoby trzecie mogą być przeglądane przez moderatorów aplikacji, ale nie muszą być. Finded nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez użytkowników treści przy zastrzeżeniu sobie prawa do analizowania, modyfikowania i usuwania treści dodawanych przez użytkowników. Pomimo że użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Finded nie może zagwarantować, że będą one z nim zgodne.

6. Prywatność

Użytkownicy akceptując Warunki Korzystania z usługi zgadzają się z naszą polityką prywatności. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności, ponieważ pozwala ona nam na zbieranie i wykorzystywanie jego danych.

7. Bezpieczeństwo

Treści tworzone przez użytkowników oraz osoby trzecie mogą być przeglądane przez moderatorów aplikacji, ale nie muszą być. Finded nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez użytkowników treści przy zastrzeżeniu sobie prawa do analizowania, modyfikowania i usuwania treści dodawanych przez użytkowników. Pomimo że użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Finded nie może zagwarantować, że będą one z nim zgodne.

8. Profil oraz konto użytkownika

Użytkownik tworząc konto w aplikacji Finded akceptuje wszystkie Warunki i oświadcza, że jest w pełni odpowiedzialny za treści oraz działania wykonane z jego konta. Użytkownik w celu uniknięcia kradzieży konta powinien ustawić silne hasło, które nie jest wykorzystane do innych kont. Ponadto użytkownik oświadcza, że:

  • Nie będzie udostępniał swojego hasła.
  • Nie utworzy więcej niż jednego konta.
  • Nie utworzy konta w sytuacji gdy poprzednie konto zostanie zablokowane przez zespół Finded.
  • Będzie logował się do aplikacji tylko za pośrednictwem oficjalnego klienta Finded.

9. Usługi oferowane przez aplikację

W celu usprawnienia aplikacji zastrzegamy sobie prawo do dodawania i usuwania funkcji aplikacji bez uprzedniego poinformowania użytkowników. Działanie aplikacji może zostać zawieszone w każdej chwili bez podania przyczyny oraz bez uprzedniego poinformowania użytkowników. Oznacza to też modyfikowanie (usunięcie) danego konta w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na ochronę Finded oraz jej wszystkich członków przed skargami, zarzutami, roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, należnościami i wydatkami związanymi z działaniami użytkownika aplikacji. Finded zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez użytkowników nie przestrzegających regulaminu aplikacji oraz korzystających z aplikacji w celu innym niż jest ona do tego stworzona (tzn. naruszając Warunki Korzystania z usługi).

11. Wyłączenie z odpowiedzialności

Staramy się, aby świadczone usługi były na jak najwyższym poziomie jednak nie możemy zagwarantować, że wszyscy użytkownicy będą przestrzegać Regulaminu. Finded nie gwarantuje jakości świadczonych usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników aplikacji. Finded nie gwarantuje, że świadczone usługi będą zawsze bezpieczne, dlatego korzystasz z aplikacji na własną odpowiedzialność zrzekając się prawa do wszelkich roszczeń wobec Finded wynikających ze szkód lub strat poniesionych podczas korzystania z usługi. Finded nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników i nie może zagwarantować, że będą one zgodne z regulaminem. Użytkownik zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, które mogą wyniknąć podczas korzystania z usługi. Korzystanie z usługi nie jest obligatoryjne, dlatego w momencie gdy użytkownik nie zdaje sobie sprawy z wszelkich niebezpieczeństw poznawania obcych w internecie nie powinien korzystać z aplikacji.

12. Polityka prywatności

Działanie aplikacji opiera się na lokalizacji użytkownika. Tworząc konto w aplikacji zgadzasz się na udostępnianie nam twojego imienia, hasła, roku urodzenia oraz twojej lokalizacji na czas korzystania z Finded. Wszelkie informacje o użytkowniku gromadzone są na zaszyfrowanej chmurze i nie są udostępniane osobom trzecim.